Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život ve městě > Zpravodaj > Evropský den obětí trestných činů

Evropský den obětí trestných činůEvropský den obětí trestných činů

 

Policie České republiky společně s Probační a mediační službou se dalším rokem připojila k Evropskému dni obětí trestných činů, který připadl na 22. února 2023. Ve Velké Británii byla v roce 1990 podepsána Charta práv obětí trestných činů a od té doby si každoročně tento akt připomínáme v celé Evropě. Cílem je především zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí.

Stejný úkol si klade také Probační a mediační služba, která dlouhodobě podporuje oběti trestných činů v jejich aktivním úsilí vyrovnat se s těžkou životní situací a pomáhá v boji proti předsudkům. Požádat o pomoc či odbornou radu mohou tyto osoby aktuálně v 74 střediscích po celé republice. „Probační a mediační služba v loňském roce navázala spolupráci s celkem 4 281 oběťmi trestných činů. Pro porovnání v předchozím roce 2020 to bylo 4 306 osob. Počet obětí, které potřebují podat pomocnou ruku, tedy rozhodně není nijak zanedbatelný.

„Pomoc obětem trestných činů je pro justici důležité téma. U příležitosti Evropského dne obětí trestných činů je dobré si připomenout, že i v České republice existuje rozsáhlá síť profesionálů, na kterou se může každý obrátit. Mám na mysli státní instituce i neziskový sektor, kde najdeme odborníky, kteří jsou vždy připraveni citlivě řešit krizové situace, vzájemně se doplňovat a spolupracovat. Konkrétně mám na mysli naší Probační a mediační službu, Policii ČR a již zmíněný neziskový sektor. Jsem rád, že uvedení mezi sebou nesoutěží o to, kdo bude první na pomyslné cílové pásce, ale pomáhají konkrétním obětem trestné činnosti,“ doplňuje ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

„Policie České republiky má dlouhodobou zkušenost s prací s oběťmi trestných činů. Disponuje 78 speciálními výslechovými místnostmi, kterými je plošně pokryta celá Česká republika. V roce 2021 bylo ve speciálních výslechových místnostech provedeno celkem 1658 úkonů s oběťmi trestných činů. Pro představu jedná se o komplex většinou 2 místností, kdy jedná z nich je upravena jako výslechová místnost s příjemnou atmosférou, kde jsou pouze oběť a vyslýchající. Účelem práce ve speciálních výslechových místnostech je zabránění druhotné viktimizace obětí trestných činů. Policie České republiky má plošný systém krizových interventů, kteří v případě potřeby poskytují obětem trestných činů akutní psychologickou pomoc. Pro přímou krizovou intervenci je připraveno 235 speciálně vyškolených policistů a policejních psychologů“. „Každá oběť má právo na citlivý přístup“, zdůrazňuje ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky plk. Luděk Fiala.

Ačkoliv je výslech oběti jedním ze zásadních prostředků dokazování, policie si plně uvědomuje dopady, které tento procesní úkon na oběť trestného činu může mít. Jejím úkolem proto je, aby byl výslech veden co nejšetrněji.

Letos se uskutečnilo diskuzní setkání v budově Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje se všemi zúčastněnými organizacemi a závěr celého aktu završilo rozsvícení policejních majáčků k uctění památky obětí trestných činů.

 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská
oddělení prevence
23. února 2023