HLAVICKA

Městský úřad

Městské minimuseum

Dokumenty

Úřední deska

Volby prezidenta ČR 2013

Archiv 2011

Archiv 2012

Elektronická podatelna

Zpravodaj města

Historie města a okolí

Knihovna

Ubytování a stravování

Služby města

Turistika

Fotogalerie

Kalendář kulturních akcí

3D Mapa

Czech point

Videa z našeho města

Odkazy, zajímavosti

Volby prezidenta ČR 2013

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - 2. kolo

Důležité informace pro voliče před konáním druhého kola volby prezidenta republiky

Výsledky prvního kola volby prezidenta ČR

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR

Oznámení o zasedání volební okrskové komise a Jmenování členů do okrskové volební komise starostou města Andělská Hora

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Stanovení minimálníh počtu členů okrskové volební komise ve městě Andělská Hora

Možnost volit při volbě prezidenta Česká republiky v roce 2013 v zahraničí

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta Česká republiky v roce 2013

Možnost volit při volbě prezidenta Česká republiky v roce 2013 v nemocnici nebo obdobném zařízení

Žádost o vydání voličského průkazu (Dokument k vyplnění)

Plná moc (dokument k vyplnění)