HLAVICKA

Městský úřad

Městské minimuseum

Dokumenty

Úřední deska

Volby 2018

Archiv 2015

Archiv 2016

Archiv 2017

Archiv 2018

Archiv 2019

Archiv 2020

Archiv 2021

Elektronická podatelna

Zpravodaj města

Historie města a okolí

Knihovna

Ubytování a stravování

Služby města

Turistika

Fotogalerie

Kalendář kulturních akcí

3D Mapa

Czech point

Videa z našeho města

Odkazy, zajímavosti

Úřední deska 2019 - Archív

 

Dat. vyvěšení
Název dokumentu
Dat. sejmutí
Zhotovitel dokumentu
17. 12. 2019 Zásady pro vydávání zpravodaje 2. 1. 2020  
9. 12. 2019 Vypočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2020 10. 1. 2019  
9. 12. 2019 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Andělská Hora 2. 1. 2020  
9. 12. 2019 Strategický plán rozvoje města Andělská Hora 2. 1. 2020  
4. 12. 2019 Usnesení č. 7/2019 ze dne 27. 11. 2019 20. 12. 2019  
3. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 12/2019 31. 12. 2019  
3. 12. 2019 Záměr č.7/2019 na pronájem pozemků k zemědělským účelům v k.ú. Andělská Hora ve Slezsku a Suchá Rudná 19. 12. 2019  
2. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č.6/2019 18. 12. 2019  
2. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č.5/2019 18. 12. 2019  
2. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č.4/2019 18. 12. 2019  
2. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č.3/2019 18. 12. 2019  
22. 11. 2019 Svazek obcí Bruntálsko - Návrh rozpočtu na rok 2020 a Rozpis návrhu rozpočtu na rok 2020 11. 12. 2019  
22. 11. 2019 Svazek obcí Bruntálsko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023 11. 12. 2019  
2. 10. 2019 Rozpočtové opatření č.10/2019 31. 12. 2019  
19. 11. 2019 Veřejné zasedání Zastupiptelstva města 28. 11. 2019  
06. 11. 2019 Návrh Rozpočet na rok 2020 27. 11. 2019  
6. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 11/2019 31. 12. 2019  
24. 10. 2019 Záměr číslo 6-2019 na prodej části pozemku p.č. 616 11. 11. 2019  
22. 10. 2019 Usnesení č. 6/2019 ze dne 16. 10. 2019 7. 11. 2019  
8. 10. 2019 Veřejné zasedání Zastupiptelstva města 17. 10. 2019  
27. 9. 2019 Sdělení k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 29. 9. 2021  
2. 9. 2019 Rozpočtové opatření č. 9/2019 31. 12. 2019  
23. 9. 2019 KÚ- Ostrava – Veřejná vyhláška 9. 10. 2019  
18. 9. 2019 ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 4. 10. 2019  
17. 9. 2019 Obecně závazná vyhláška č.2/2019 3. 10. 2019  
17. 9. 2019 Obecně závazná vyhláška č.1/2019 3. 10. 2019  
17. 9. 2019 Usnesení č. 5/2019 ze dne 9. 9. 2019 3. 10. 2019  
17. 9. 2019 Záměr č. 5/2019 – prodej pozemku 3. 10. 2019  
2. 8. 2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019 31. 12. 2019  
9. 9. 2019 Státní veterinární správa MSK – Nařízení státní veterinární správy 25. 9. 2019  
2. 9. 2019 MZ ČR – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy 18. 9. 2019  
30. 8. 2019 AOPK – ČR Praha - Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků 16. 9. 2019  
2. 9. 2019 Veřejné zasedání Zastupiptelstva města 11. 9. 2019  
8. 8. 2019 Nařízení státní veterinární správy – mor včelího plodu 26. 8. 2019  
19. 7. 2019 Zrušení veřejné výzvy č. 1-2019 5. 8. 2019  
2. 7. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019 2. 8. 2019  
20. 6. 2019 Závěrečný účet za rok 2018 (schválený) 31. 12. 2019  
19. 6. 2019 Záměr č. 4/2019 na pronájem nebytového prostoru v Andělské Hoře v objektu č.p. 197 8. 7. 2019  
19. 6. 2019 Záměr č. 3/2019 na směnu pozemků 8. 7. 2019  
4. 6. 2019 Vyúčtování ceny vodného za rok 2018 8. 7. 2019  
19. 6. 2019 Veřejná výzva č. 1/2019 na pronájem obecního bytu 3+1 s příslušenstvím v Andělské Hoře 8. 7. 2019  
3. 6. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019 2. 7. 2019  
19. 6. 2019 OBEC KARLOVICE – Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici účetní 27. 6. 2019  
10. 6. 2019 Usnesení č. 4/2019 ze dne 5. 6. 2019 26. 6. 2019  
13. 6. 2018 Schválený závěrečný účet města Andělská Hora za rok 2017 20. 6. 2019  
4. 6. 2019 Nabídka pracovního místa - uklizečka v Mateřské škole ve Světlé Hoře 20. 6. 2019  
20. 5. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 20. 6. 2019  
27. 5. 2019 Opis výsledku hlasování v okrsku – volby do EP 2019 12. 6. 2019  
27. 5. 2019 Veřejné zasedání Zastupiptelstva města 6. 6. 2019  
17. 5. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení - Rekonstrukce a prodloužení vodovodu Andělská Hora - SO 02 3. 6. 2019  
2. 5. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019 3. 6. 2019  
26. 4. 2019 Veřejná vyhláška FÚ 28. 5. 2019  
7. 5. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 23. 5. 2019  
30. 4. 2019 Pozvánka na I. zasedání OVK pro volby do Evropského parlamentu 16. 5. 2019  
29. 4. 2019 Jmenování člena okrskové volební komise pro volby do EP – Jiří Darida 15. 5. 2019  
29. 4. 2019 Jmenování člena okrskové volební komise pro volby do EP – Jana Kučerová 15. 5. 2019  
23. 4. 2019 Návrh Závěrečného účtu za rok 2018 - DSO Bruntálsko, včetně příloh 10. 5. 2019  
8. 4. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 9. 5. 2019  
20. 3. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 6. 5. 2019  
9. 4. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019 2. 5. 2019  
10. 4. 2019 Jmenování zapisovatele OVK pro volby do Evropského parlamentu 26. 4. 2019  
9. 4. 2019 Upozornění pro občany jiných členských států EU 25. 4. 2019  
9. 4. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení 25. 4. 2019  
8. 4. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 24. 4. 2019  
29. 3. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení 15. 4. 2019  
29. 3. 2019 Veřejná vyhláška 15. 4. 2019  
12. 3. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019 9. 4. 2019  
20. 3. 2019 Stanovení minimálního počtu členů volební komise 5. 4. 2019  
15. 3. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2 1. 4. 2019  
12. 3. 2019 Záměr č. 2/2019 28. 3. 2019  
6. 3. 2019 Usnesení č. 3/2019 ze dne 27. 2. 2019 22. 3. 2019  
7. 2. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019 12. 3. 2019  
20. 2. 2019 Dobrovolný svazek obcí Bruntálsko - zveřejňování dokumentů 8. 3. 2019  
19. 2. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení - novostavba 7. 3. 2019  
7. 2. 2019 Veřejná výzva č.1/2019 5. 3. 2019  
19. 2. 2019 Veřejné zasedání Zastupitelstva města 28. 2. 2019  
14. 1. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019 7. 2. 2019  
5. 2. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení - uložení sítí 21. 2. 2019  
31. 1. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II. a III. třídy, místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích v územním obvodu Městského úřadu Bruntál 18. 2. 2019  
17. 1. 2019 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona číslo 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdejších předpisů, za rok 2018 18. 1. 2022  
15. 1. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení - uložení sítí 31. 1. 2019  
11. 1. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení - napojení sousední nemovitosti sjezdem RD č.p. 174 28. 1. 2019  
11. 1. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení - napojení sousední nemovitosti sjezdem RD č.p. 200 28. 1. 2019  
11. 1. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení - povolení zvláštního užívání komunikace RD č.p. 174 28. 1. 2019  
11. 1. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení - zvláštní užívání místní komunikace RD č.p. 200 28. 1. 2019  
8. 1. 2019 Záměr č. 1/2019 24. 1. 2019  
7. 1. 2019 Rozpočet na rok 2019 31. 12. 2019