HLAVICKA

Městský úřad

Městské minimuseum

Dokumenty

Úřední deska

Elektronická podatelna

Zpravodaj města

Historie města a okolí

Knihovna

Ubytování a stravování

Služby města

Turistika

Turistické zajímavosti

Městské památky

Sakrální památky

Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého

Rekonstrukce sousoší Ukřižování

Přírodní památky

Naučná stezka Andělská H.

Turistické trasy

Cyklomapa

Běžecká mapa

Fotogalerie

Kalendář kulturních akcí

3D Mapa

Czech point

Videa z našeho města

Rekonstrukce sousoší Ukřižování s P. Marií a Janem Evangelistou pod křížem

Sousoší Ukřižování s P. Marií a Janem Evangelistou pod křížem bylo restaurováno v letech 2009 - 2010 pod vedením sochaře a restaurátora MgA. Tomáše Skalíka z Opavy. Památka se nacházela ve špatném stavu. Mezi nejzávažnější poškození patřila především degradace kamene v místech nasazení jednotlivých částí dříku kříže. Vlivem tlaků korozních produktů vnitřních železných čepů docházelo k praskání kamene, jeho odpadání a snížené pevnosti. Lokálně byl povrch pokryt řasou, místy lišejníkem i mechy, což rozrušuje povrchové vrstvy kamene a zvyšuje obsah vlhkosti. Na mnoha místech byly patrné hloubkové praskliny v kameni, kam v zimních měsících zatékala voda a posléze zamrzala, což způsobovalo větší rozpukání kamene. Starší tmely a vysprávky nesplňovaly svůj účel, stejně tak je dožilé i spárování mezi jednotlivými částmi památky. Postavě Ježíše chybí kovová svatozář. Na mnoha místech byla památka poškozena mechanicky. Zejména se jednalo o odlomené části architektury, rohy říms a plastické modelace výzdoby kříže.

 

Text i fotografie převzaty ze Závěrečné rest. zprávy - Etapa I. - MgA. Tomáš Skalík, 2008, uloženo na městském úřadě.

1IMG_5001.JPG
1IMG_5002.JPG
1IMG_5003.JPG
1IMG_5004.JPG
1IMG_5005.JPG
1IMG_5006.JPG
1IMG_5007.JPG
1IMG_5008.JPG
1IMG_5009.JPG
1IMG_5010.JPG
1IMG_5011.JPG
1IMG_5012.JPG
1IMG_5013.JPG
1IMG_5014.JPG
1IMG_5015.JPG
1IMG_5016.JPG
1IMG_5017.JPG
1IMG_5018.JPG
1IMG_5021.JPG
1IMG_5023.JPG
1IMG_5028.JPG
1IMG_5029.JPG
1IMG_5031.JPG
1IMG_5044.JPG
1IMG_5046.JPG
1IMG_5050.JPG
2_MG_5468.JPG
2_MG_5470.JPG
2_MG_5490.JPG
2_MG_6194.JPG
2_MG_6201.JPG
2_MG_6205.JPG
2_MG_6206.JPG
2_MG_6214.JPG
2_MG_6217.JPG
2_MG_6385.JPG
2_MG_6407.JPG
2_MG_6599.JPG
2_MG_6602.JPG
2_MG_6797.JPG
2_MG_7104.JPG
2_MG_7131.JPG
2_MG_7487.JPG
2_MG_7488.JPG
2_MG_7495.JPG
PICT0025.jpg
PICT0048.jpg
PICT0060.jpg
PICT0088.jpg