HLAVICKA

Městský úřad

Městské minimuseum

Dokumenty

Úřední deska

Elektronická podatelna

Zpravodaj města

Historie města a okolí

Knihovna

Ubytování a stravování

Služby města

Turistika

Fotogalerie

Kalendář kulturních akcí

3D Mapa

Czech point

Videa z našeho města

Odkazy, zajímavosti

Elektronická podatelna

1. Adresa elektronické podatelny: podatelna@andelskahora.eu

2. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců obecního úřadu určených pro zajištění provoz elektronické podatelny:

sér. čís. certifikátu
jméno zaměstnance
zařazení
platnost od
platnost do
68063
Kapounová Marcela
oprávněná osoba - účetní

3. Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů)

- textové dokumenty: *.txt, *.odt, *.rtf, *.doc
- hypertextové dokumenty: *.htm, *.html
- tabulkové dokumenty: *.ods, *.xls
- elektronické publikace: *.pdf
- grafické dokumenty: *.jpg, *.gif, *.odg, *.png, *.tif, *.wmf

4. Seznam povolených typů nosičů dat:

- disketa 1.44 MB se souborovým systémem FAT 16 (3,5 palce)
- cd se souborovým systémem ISO 9660

5. Adresa umístění elektronické podatelny:

Městský úřad
Andělská Hora, č.p. 197
793 32 Andělská Hora

6. Potvrzování doručených zpráv včetně vzoru:

Vaše elektronické podání bylo přijato dne........... v......hod …..minut a bylo zaevidováno pod evidenčním číslem...... .

Elektronická podatelna Městského úřadu Andělská Hora

Součástí potvrzení je elektronický podpis zaměstnance podatelny Městského úřadu Andělská Hora.

7. Postup u chybného formátu zprávy, infikací zprávy virem:

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikovaná virem a podobně(, bude nepřijetí neprodleně sděleno odesilateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.

8. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči obecnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě:

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně nět´kterých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.