HLAVICKA

Městský úřad

Městské minimuseum

Dokumenty

Obecně závazné vyhlášky

Usnesení zastupitelstva města

Rozpočet města

Pozemky, Územní plán

Různé, Výroční zprávy

Jednací řády

Úřední deska

Elektronická podatelna

Zpravodaj města

Historie města a okolí

Knihovna

Ubytování a stravování

Služby města

Turistika

Fotogalerie

Kalendář kulturních akcí

3D Mapa

Czech point

Videa z našeho města

Odkazy, zajímavosti

Dokumenty města Andělská Hora

Pozemky, Územní plán

Dodatek č.3 k zásadám pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví města Andělská Hora z 23. 3. 2011 a dodatku č.2 z 26. 9. 2013 a dodatku č.3 z 18. 11. 2015

Dodatek č.3 k zásadám pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví města Andělská Hora z 23. 3. 2011 a dodatku č.1 z 29. 6. 2011 a dodatku č.2 z 26. 9. 2013

Dodatek č.2 k zásadám pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví města Andělská Hora z 23. 3. 2011 a dodatku č.1 z 29. 6. 2011

Veřejná vyhláška - oznámení - Návrh změny č. 4 územního plánu obce Andělská Hora a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

Posouzení vlivu koncepce „Změna č. 4 ÚP obce Andělská Hora“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dokument má 39 stran o velikosti 8 MB)

Záměr na zpracování nového územního plánu města Andělská Hora - schváleno zastupitelstvem na zasedání dne 5. 3. 2012

Obecně závazná vahláška č.3/2006 o závazné části změny č.2 územního plánu obce Andělská Hora

Obecně závazná vahláška č.2/2006 o závazné části změny č. 1 zemního plánu obce Andělská Hora

Obecně závazná vyhláška č.11/1999 kterou se stanovuje užívání schváleného územního plánu obce

Pravidla postupu při pořizování změn schváleného územního plánu města Andělská Hora

Zásady pro nakládání s pozemky města Andělská Hora