HLAVICKA

Městský úřad

Městské minimuseum

Dokumenty

Obecně závazné vyhlášky

Usnesení zastupitelstva města

Rozpočet města

Pozemky, Územní plán

Různé, Výroční zprávy

Jednací řády

Úřední deska

Elektronická podatelna

Zpravodaj města

Historie města a okolí

Knihovna

Ubytování a stravování

Služby města

Turistika

Fotogalerie

Kalendář kulturních akcí

3D Mapa

Czech point

Videa z našeho města

Odkazy, zajímavosti

Dokumenty města Andělská Hora

Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška č.1/2021 o místním poplatku z pobytu

Vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vyhláška č.6/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů

Vyhláška č.5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhláška č.4/2019 o místním poplatku z pobytu

Vyhláška č.3/2019 o místním poplatku ze psů

Vyhláška č.2/2019 o stanovení sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Vyhláška č.1/2019 o zrušení některých předchozích vyhlášek

Vyhláška č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Andělská Hora

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Vyhláška č. 1/2012 kterou se mění a doplňuje OZV č.2/2010 o místních poplatcích

Vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích + Dodatek k vyhlášce č. 1/2011

Vyhláška č.2/2010 o místních poplatcích

Vyhláška č.1/2010 o požárním řádu města

Vyhláška č.2/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Vyhláška č. 3/2008 o městských symbolech

Vyhláška č. 2/2008 o veřejném pořádku